Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů a podmínky pro uživatele internetové stránky www.oetker.cz.

 

Ochrana osobních údajů na internetové stránce Dr. Oetker, spol. s r.o.

Respektujeme vaše soukromí a chceme, aby vaše návštěva naší internetové stránky byla bezpečná a probíhala k vaší spokojenosti. Ochranu osobních údajů (např. jména, data narození, adresy, e-mailové adresy, čísla telefonu) proto bereme velmi vážně a při nakládání s nimi striktně dodržujeme příslušné zákony o ochraně osobních údajů:

 

1. Shromažďování a zpracování osobních údajů, souhlas

Bez vašeho souhlasu nebudeme shromažďovat žádné vaše osobní údaje prostřednictvím naší internetové stránky. Jen vy můžete rozhodnout o tom, zda nám své osobní údaje poskytnete či nikoli, např. v rámci průzkumu, registrace, soutěže apod. Pokud nám tyto údaje poskytnete, dáváte nám tím svůj souhlas s uchováváním a používáním těchto údajů v souladu s ustanoveními zákonů o ochraně osobních údajů. Údaje, které jste nám poskytli, použijeme k zodpovězení vašich případných otázek, ale i na to, abychom vám mohli poskytnout informace anebo nabídky, o které jste požádali, anebo abychom vám umožnili přístup k těmto informacím.

 

2. Používání a poskytování osobních údajů, zrušení

V rámci udržování vztahů se zákazníky může být zapotřebí, abychom uchovávali a zpracovávali osobní údaje, které jste nám poskytli, anebo abychom tyto údaje poskytli některé z našich přidružených společností z důvodu efektivnějšího plnění vašich požadavků, vylepšení našich produktů anebo abychom vás mohli informovat o speciálních nabídkách. Vaše osobní údaje budou proto použity jen pro účely řízení vztahů se zákazníky, produktových průzkumů anebo přiměřeného marketingu. Vaše osobní údaje nebudeme v žádném případě ani žádným jiným způsobem prodávat, nabízet ani poskytovat třetím stranám. K mlčenlivosti a ochraně vašeho soukromí zavazujeme i naše zaměstnance a agentury. Nicméně bude-li k uskutečnění některých procesů, pro které využíváme služby třetích stran, například pro expedici zboží z prodejny nebo pro marketingové produkty nebo pro soutěže, zapotřebí třetím stranám zpřístupnit osobní údaje, které jste nám poskytli, s těmito údaji bude v takových případech nakládáno obezřetně a budou používány jen v přiměřené míře a pro příslušné účely. V případě, že se rozhodnete, že nám své osobní údaje v zájmu podpory našich vztahů se zákazníky neponecháte, budeme to samozřejmě respektovat. 

 

Váš souhlas můžete kdykoli v budoucnu zrušit zasláním e-mailu na adresu oetker@oetker.cz anebo písemně poštou na adresu Dr. Oetker, spol. s r.o., Americká 2335, 272 01 Kladno.

 

3. Bezpečnost

V rámci správy naší internetové stránky jsme v zájmu ochrany vašich osobních údajů přijali technická a organizační opatření proti úmyslné anebo náhodné manipulaci, proti přístupu neoprávněných třetích stran, proti jejich ztrátě, zničení anebo pozměňováním. Tyto ochranné mechanismy v rámci standardních technických vylepšení neustále zdokonalujeme.

 

4. Automaticky shromažďované neosobní údaje

Když navštívíte naši internetovou stránku, dojde průběžně k automatickému získávání neosobních údajů bez registrace, např. včetně údajů, které se týkají používání internetového prohlížeče, počtu návštěv na stránce, průměrného času stráveného používáním stránky, navštívených stránek a názvu domény stránky, z které jste naši internetovou stránku navštívili. Tyto neosobní údaje použijeme k tomu, abychom naši internetovou stránku zatraktivnili s cílem efektivněji naplňovat požadavky našich zákazníků.

 

5. Soubory cookies

Když navštívíte naši stránku, je možné, že se údaje budou automaticky a dočasně (na 12 měsíců) ukládat ve formě malých textových souborů (tzv. cookies) na vašem pevném disku. Použijeme je pouze na získání informací o používání naší internetové stránky. Umožňují nám rozpoznat váš počítač při příští návštěvě naší internetové stránky, ale protože neobsahují žádné osobní údaje, neumožňují žádné spojení s vaší osobou. Umožňují nám identifikovat vaše preference a upravit naši internetovou stránku tak, aby vyhovovala vašim potřebám, abychom pro vás mohli vylepšit naše produktové portfolio. Pokud si nepřejete, aby se soubory cookies na vašem disku ukládaly, můžete provést příslušné nastavení svého prohlížeče.

 

6. Děti

Chtěli bychom požádat rodiče a zákonné zástupce, aby svoje děti poučili o bezpečném používání osobních údajů při používání internetu a nabádali je k tomu, aby bez souhlasu rodičů a zákonných zástupců neposkytovali na naší stránce žádné osobní údaje. Také garantujeme, že vědomě nebudeme žádným způsobem shromažďovat ani používat osobní údaje dětí.

 

7. Přístupová práva

Pokud nám e-mailem na adresu pizza-perfettissima@oetker.cz nebo poštou zašlete písemnou žádost, budeme vás informovat o všech osobních údajích, které jsme o vás nashromáždili v důsledku používání naší stránky. Budete-li si to přát, tyto údaje samozřejmě změníme nebo smažeme. Máte-li v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů jakékoli další otázky, kontaktujte nás na následující adrese:

 

Dr. Oetker, spol. s r.o.

Americká 2335

272 01 Kladno 

E-mail: pizza-perfettissima@oetker.cz

 

8. Autorská práva/práva na duševní vlastnictví

Podmínky pro uživatele, odmítnutí odpovědnosti za internetovou stránku Dr. Oetker, spol. s r.o. 

Autorská práva z r. 2005 Dr. Oetker, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah (text, obrázky, grafika, soubory, grafický design, vzhled atd.) naší internetové stránky je chráněn autorských právem a dalšími zákony. Tato právní ochrana se vztahuje i na databáze a podobné soubory údajů. Obsah naší internetové stránky je možné prohlížet a stahovat pro soukromé (ale nikoli komerční) účely, ale bez našeho písemného souhlasu jej není možné v jakékoli formě kopírovat, šířit, opětovně používat, přenášet, ukládat, měnit, distribuovat anebo jakýmkoli jiným způsobem používat. Obsah naší internetové stránky může dále podléhat autorským právům osob, které jej poskytly.

 

9. Ochranné známky, loga, obchodní značky, atd.

Ochranné známky, loga, obchodní značky, produktové komponenty a ilustrace, které jsou obsaženy na naší internetové stránce, jsou chráněny pro naše používání a/anebo (je-li to uvedeno) pro používání našimi přidruženými společnostmi. Z tohoto důvodu není možné je používat pro vlastní účely jiných osob. 

 

10. Odpovědnost

Obsah naší internetové stránky důkladně kontrolujeme. Nepřebíráme však žádnou odpovědnost za její přesnost, úplnost anebo aktuálnost anebo za její udržitelnost pro jisté účely. Informace poskytujeme bez záruky anebo jakéhokoli jiného výslovného anebo implikovaného převzetí odpovědnosti za její obsah. Vylučujeme tedy jakoukoli odpovědnost za případné škody přímo anebo nepřímo vyplývající z používání této internetové stránky a jejího obsahu, ledaže bychom tyto škody způsobili sami záměrně anebo hrubou nedbalostí. To platí i pro škody, které vyplynou z instalace anebo používání softwaru při stahování a/anebo pro škody způsobené počítačovými viry.

 

11. Odkazy

Vezměte na vědomí následující upozornění: v případě, že naše internetová stránka obsahuje odkazy na jiné internetové stránky, které jsou provozovány třetími stranami, rádi bychom vás upozornili na to, že nemáme žádný vliv na obsah těchto externích stránek. Proto nepřebíráme žádnou odpovědnost za jejich legálnost, přesnost a úplnost a výslovně se distancujeme od obsahu těchto stránek a nepřebíráme jej. Zároveň doporučujeme, abyste se řádně obeznámili s podmínkami používání, ustanoveními o ochraně osobních údajů a dalšími upozorněními, která se týkají uvedených internetových stránek.